ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตรวจสอบวุฒิ จาก กพ.

*** ก่อนสมัครสอบ พนักงานราชการ อย่าลืมตรวจวุฒิของตัวเองก่อน เนื่องจากการสอบทุกครั้งมีหลายคนที่หมดสิทธิ์บรรจุเพราะวุฒิไม่ตรง ทำให้เสียโอกาสไปแบบฟรีๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *