โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะสมาชิก TO BE NUMBER ONE TEEN DENCERCISE

วันนี้ (วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.00 น. นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์ฺสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะสมาชิก TO BE NUMBER ONE TEEN DENCERCISE จัดโดยงานสุขภาพจิต ยาเสพติด และ TO BE NUMBER ONE สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเสริมสร้างทักษะสมาชิกให้กับทีม TO BE NUMBER ONE ที่ชนะเลิศระดับจังหวัด เพื่อเข้าพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะการเต้น และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DENCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 ระดับภาคใต้ในวันที่ 21 -22 พฤศจิกายน 2563ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต สำหรับการเข้าค่ายเสริมสร้างทักษะสมาชิก TO BE NUMBER ONE TEEN DENCERCISE ระดับจังหวัดในครั้งนี้ใช้เวลา 5 วัน 4 คืน มีสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวน 5 ทีม ได้แก่ รุ่น JUNIOR โรงเรียนบริบูรณ์และโรงเรียนปากช่อง รุ่น PRE – TEENAGE ทีมชุมชนบ้านปากนคร และรุ่น TEENAGE ทีมโรงเรียนเชียรใหญ่ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ มีเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งหมด 89 คน ครูผู้ดูแล 20 คน และผู้สนับสนุน 10 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะพีค บูติค จังหวัดนครศรีธรรมราช

——————————————งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *