รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง

ระดับชำนาญการพิเศษ ส่วนราชการต่าง ๆ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 7 ตำแหน่ง

ตั้งแต่วันที่ 8 – 22 ตุลาคม 2564

รายละเอียดการสมัคร

หนังสือประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *