ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อย้าย/รับโอนข้าราชการไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *