ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานเปล สังกัด รพ.ขนอม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *