การรับ-ส่งหนังสือภายนอกระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ในการเชื่อมโยงระบบสารบรรรอิเล็กทรอนิกส์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *