ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค และตำแหน่งแพทย์แผนไทย สังกัดโรงพยาบาลพระพรหม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *