ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ รพสต โดยดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *