กระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งช่องทางการติดต่อราชการในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยงานราชการ

กระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งช่องทางการติดต่อราชการในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยงานราชการ ดังไฟล์แนบ

Leave a Reply

Your email address will not be published.