ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ สังกัด รพ.ทุ่งใหญ่

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สังกัด รพ.ทุ่งใหญ่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *