โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะสมาชิก TO BE NUMBER ONE TEEN DENCERCISE

วันนี้ (วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.00 น. นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์ฺสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะสมาชิก TO BE NUMBER ONE TEEN DENCERCISE จัดโดยงานสุขภาพจิต ยาเสพติด และ TO BE NUMBER

Read more