แจ้งเตือน ‼️ พบการแพร่กระจายมัลแวร์ผ่านอีเมล

ThaiCERT เตือน ‼️ พบการแพร่กระจายมัลแวร์ผ่านอีเมล โจมตีคนไทย อ้างชื่อกระทรวงสาธารณสุข ส่งข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า หากพบแล้ว อย่าเปิดไฟล์แนบ  รีบแจ้งผู้ดูแลระบบทันที ข้อแนะนำเบื้องต้น หากเผลอเปิดไฟล์ไปแล้วควรปิดเครื่องและแจ้งผู้ดูแลระบบทันทีเพื่อตรวจสอบและยับยั้งความเสียหาย ผู้ดูแลระบบ ควรตรวจสอบว่ามีการส่งอีเมลลักษณะนี้มาที่หน่วยงานหรือไม่ หากพบให้รีบดำเนินการลบอีเมลดังกล่าวทันที หากพบการเชื่อมต่อที่ต้องสงสัย ควรปิดกั้นการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ดังกล่าวออกจากระบบเครือข่ายเป็นการชั่วคราว

Read more

E-Conference Moph

หัวข้อการประชุม : ชี้แจงการเฝ้าระวัง ตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษา สอบสวนและค้นหาผู้ป่วยหน่วยงานผู้จัด : กรมควบคุมโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ประธานการประชุม : นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรคสถานที่ประชุม : ห้องประชุมหน่วยงานผู้จัดวันที่ใช้งาน : 5 พฤษภาคม 2563ช่วงเวลา :

Read more

co ward

ไฟล์ประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานข้อมูลผู้ป่วยและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง 17 เม.ย.63 Download รายละเอียด

Read more