ติดต่อเรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-343409-10 email: ictnrt@gmail.com