เทศบาลนคนครศรีธรรมราช ร่วมกับ หน่วยทหารในพื้นที่ค่ายวชิราวุธ กำหนดฉีดสารป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ไวรัส (covic-19)

เทศบาลนคนครศรีธรรมราช ร่วมกับ หน่วยทหารในพื้นที่ค่ายวชิราวุธ กำหนดฉีดสารป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ไวรัส (covic-19) ได้แก่พื้นที่ แหล่งค้าขาย ห้างสรรพสินค้า และแหล่งรวมรถยนต์สาธารณะ เส้นทางถนนจำเริญวิถี และถนนตลาดคลองทา ตลาดยาว

ในวันอังคาร ที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 20:30 น.เป็นต้นไป จึงแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 075-342-8802 ต่อ160

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *