เทศบาลนคนครศรีธรรมราช ร่วมกับ หน่วยทหารในพื้นที่ค่ายวชิราวุธ กำหนดฉีดสารป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ไวรัส (covic-19)

เทศบาลนคนครศรีธรรมราช ร่วมกับ หน่วยทหารในพื้นที่ค่ายวชิราวุธ กำหนดฉีดสารป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ไวรัส (covic-19) ได้แก่พื้นที่ แหล่งค้าขาย ห้างสรรพสินค้า และแหล่งรวมรถยนต์สาธารณะ เส้นทางถนนจำเริญวิถี และถนนตลาดคลองทา ตลาดยาว ในวันอังคาร ที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 20:30

Read more