คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1549/2563 เรื่องการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และกำหนดมาตรการผ่อนคลาย

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สั่งปิดสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานประกอบการเพิ่มเติม ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สั่งปิดสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานประกอบการเพิ่มเติม ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 วันนี้(20 มี.ค.63) ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ปลัดจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

Read more