สาธารณสุขอำเภอ

สาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชสาธารณสุขอำเภอขนอมสาธารณสุขอำเภอพระพรหม
สาธารณสุขอำเภอท่าศาลาสาธารณสุขอำเภอสิชลสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
สาธารณสุขอำเภอช้างกลางสาธารณสุขอำเภอฉวางสาธารณสุขอำเภอนาบอน
สาธารณสุขอำเภอลานสกาสาธารณสุขอำเภอถ้ำพรรณราสาธารณสุขอำเภอพรหมคีรี
สาธารณสุขอำเภอทุ่งสงสาธารณสุขอำเภอนบพิตำสาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่
สาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่สาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์
สาธารณสุขอำเภอหัวไทรสาธารณสุขอำเภอชะอวดสาธารณสุขอำเภอบางขัน
สาธารณสุขอำเภอร่อนพิบูลย์สาธารณสุขอำเภอพิปูน