ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล สังกัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกบก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *