ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *