ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *