คำสั่ง แต่งตั้ง MCIO & MCDO และ DCIO & DCDO ประจำกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานปลัดกระทรวงฯ

– คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1188/2563 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (MCIO) ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (MCDO) ประจำกระทรวงสาธารณสุข

– คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2986/2563 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563  
เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (Department Chief Information Officer : DCIO) และผู้บริหารข้อมูลระดับสูง ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (Department Chief Data Officer : DCDO)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *