รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานธุรการ

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานธุรการ (รพ.ร่อนพิบูลย์)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *