รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *