ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

รายละเอียดตามประกาศแนบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *