รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวคู่ สาธารณสุขอำเภอท่าศาลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *