ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง…รายชื่อผู้ผ่่านคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

  • รายชื่อผู้ผ่่านคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *