ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค สังกัดโรงพยาบาลพระพรหม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *