รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.นครศรีธรรมราช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *