รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา

Read more

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

รายละเอียดตามประกาศแนบ

Read more

การต่อใบอนุญาตด้านธุรกิจยา,ธุรกิจคลินิกเอกชน,ธุรกิจอาหาร ปี2563

การต่อใบอนุญาตด้านธุรกิจยา ปี 2563การต่อใบอนุญาตด้านธุรกิจคลินิกเอกชน ปี 2563การต่อใบอนุญาตด้านธุรกิจอาหาร ปี 2563รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2563

Read more

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.นครศรีธรรมราช

Read more