ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สังกัด โรงพยาบาลท่าศาลา

Read more

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ สังกัด รพ.ทุ่งใหญ่

Read more

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค สังกัด รพ.พระพรหม

Read more

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง…รายชื่อผู้ผ่่านคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

รายชื่อผู้ผ่่านคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านทันตสาธารณสุข) สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอช้างกลาง

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานเปล สังกัด รพ.เชียรใหญ่

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค สังกัดโรงพยาบาลพระพรหม

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านทันตสาธารณสุข) สังกัด รพ.สต.บ้านมะนาวหวาน สสอ.ช้างกลาง

Read more

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล สังกัด รพ.สต.บ้านโคกบก สสอ.ทุ่งสง

Read more

แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค สังกัด โรงพยาบาลพระพรหม

Read more