ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สังกัด โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายว่าจาสิทธิ์

Read more

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

Read more

รายชิ่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่-ผช.สสอ.

Read more

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง

Read more

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

Read more

อนามัยโพล์ : การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการป้องกันโรคโควิด 19 ครั้งที่ 5

ทำแบบสำรวจ กด —-> อนามัยโพล์ : การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการป้องกันโรคโควิด 19 ครั้งที่ 5 (ระหว่างวันที่ 4 – 8 มกราคม 2564)

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการไปดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ

Read more

รับสมัครคัดเลือกบุคคลไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามประกาศแนบ

Read more