สรุปประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 11 ครั้งที่ 6/2564

สรุปประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 11 ครั้งที่ 6/2564

Read more

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถเข็นช่วยชีวิตฉุกเฉิน 4 ลิ้นชัก จำนวน 200 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สนใจแสดงความคิดเห็น ส่งมาที่ EMAIL : ssjmanagement@nakhonsihealth.org

Read more

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา สังกัด สำนักงานสาสธารณสุขอำเภอทุ่งสง

Read more

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.ทาศาลา

Read more

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ สสอ.ทาศาลา

Read more

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลบางขัน

Read more