รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา

Read more

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

รายละเอียดตามประกาศแนบ

Read more

โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะสมาชิก TO BE NUMBER ONE TEEN DENCERCISE

วันนี้ (วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.00 น. นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์ฺสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะสมาชิก TO BE NUMBER ONE TEEN DENCERCISE จัดโดยงานสุขภาพจิต ยาเสพติด และ TO BE NUMBER

Read more

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวคู่ สาธารณสุขอำเภอท่าศาลา

Read more

การต่อใบอนุญาตด้านธุรกิจยา,ธุรกิจคลินิกเอกชน,ธุรกิจอาหาร ปี2563

การต่อใบอนุญาตด้านธุรกิจยา ปี 2563การต่อใบอนุญาตด้านธุรกิจคลินิกเอกชน ปี 2563การต่อใบอนุญาตด้านธุรกิจอาหาร ปี 2563รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2563

Read more