บริการร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรม

กลุ่มงานนิติการ หรือ ทางโทรศัพท์หมายเลข 075-343409 ต่อ 228

บริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรม ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ การกระทำผิดวินัย การทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ โปรดส่ง เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม มายัง

 

กลุ่มงานนิติการ หรือ ทางโทรศัพท์หมายเลข 075-343409 ต่อ 422 หรือติดต่อ ด้วยตนเองได้ที่

งานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนเทวบุรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช หรือ

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต

66008239 2365507906997892 2020048107152080896 o

TO BE NUMBER ONE

bannertobe

ยุทธศาสตร์ชาติ

2020 06 11 14 58 15

Download เอกสารแนวทางฯและแบบฟอร์มการจัดทำคำของบลงทุนฯ ปี พ.ศ.2564

qrcode_4.png

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"