เอกสาร Download

คลังเอกสารสำหรับ Download เพื่อการทำงาน

Overview Overview Search Search
Overview
Number of Categories: 21
folder_green.png เอกสารประกอบการประชุม Files: 10

รวมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดให้ Dowload

folder_grey.png เอกสารประกอบการประชุม 2 Files: 6
folder_blue.png หนังสือราชการ Files: 17

เอกสาร หนังสือราชการ สามารถทำการ Download เพื่อนำไปใช้งานได้ทันที

folder_blue.png การเงินและบัญชี Files: 7

เอกสาร Download ที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มงาน การเงินและบัญชี

folder_red.png ก.ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศและงานวิจัยพัฒนา (ICTR) Files: 26

เอกสาร Dowload สำหรับกลุ่มงาน ดิจิตอล

folder_blue.png ก.นิติการ Files: 19

เอกสาร Download ที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มงาน ก.นิติการ

folder_blue.png ก.พัฒนายุทธศาสตร์ Subcategories: 1 Files: 60

เอกสาร Download ที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มงาน ก.พัฒนายุทธศาสตร์

folder_blue.png ก.พัฒนาคุณภาพ Files: 17

เอกสาร Download ที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มงาน ก.พัฒนาคุณภาพ

folder_blue.png ก.คุ้มครองผู้บริโภค Files: 8

เอกสาร Download ที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มงาน ก.คุ้มครองผู้บริโภค

folder_blue.png ก.ทรัพยากรบุคคล Files: 57

เอกสาร Download ที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มงาน ก.ทรัพยากรบุคคล

folder_blue.png ก.ส่งเสริมสุขภาพ Files: 5

เอกสาร Download ที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มงาน ก.ส่งเสริมสุขภาพ

folder_blue.png ก.ควบคุมโรค Files: 4

เอกสาร Download ที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มงาน ก.ควบคุมโรค

folder_blue.png ก.ทันตสาธารณสุข Files: 0

เอกสาร Download ที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มงาน ก.ทันตสาธารณสุข

folder_blue.png ตรวจสอบและควบคุมภายใน Subcategories: 3 Files: 2

เอกสาร Download ที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มงาน ตรวจสอบและควบคุมภายใน

folder_blue.png ก.ประกันสุขภาพ Files: 1

เอกสาร Download ที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มงาน ก.ประกันสุขภาพ

folder_blue.png ก.บริหารทั่วไป Files: 39

เอกสาร Download ที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มงาน ก.บริหารทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต

66008239 2365507906997892 2020048107152080896 o

TO BE NUMBER ONE

bannertobe

ยุทธศาสตร์ชาติ

2020 06 11 14 58 15

Download เอกสารแนวทางฯและแบบฟอร์มการจัดทำคำของบลงทุนฯ ปี พ.ศ.2564

qrcode_4.png

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"