ด้วยศูนย์แพทยศาสารทศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจะจัดกิจกรรม  Run For Charity Maharaj Nakonsi งานเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล วันมหิดลครั้งที่  ๒  ระยะทาง  ๓.๕ กิโลเมตร  และ  ๑๐.๕  กิโลเมตร  นวันอาทิตย์ที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๖  ณ  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  เนื่องในโอกาสวันมหิดล  และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รวมถึงประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย  ซึ่งคาดว่าจะมีผู้มาร่วมกิจกรรมประมาณ  ๓,๐๐๐ คน  ทางคณะกรรมการจัดงาน  Run For Charity Maharaj Nakonsi งานเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล วันมหิดลครั้งที่  ๒ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Run For Charity Maharaj Nakonsi งานเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล วันมหิดลครั้งที่ ๒  ผ่านป้ายไวนิลหน้าสำนักงานสาธารณสุข หรือตามที่ท่านเห็นสมควร

ขอเชิญชวนประชุมวิชาการเรื่อง IC Rama re-unio 2018

ในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเเรมเจ้าพระยาปาร์ค  เเละ

เรื่อง Emergency Care 2018 ในวันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 ณ โรงเเรมดิเอมเมอรัลด์

รายละเอียด

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"

เมนูหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ สสจ.นศ.

กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต

66008239 2365507906997892 2020048107152080896 o

รวมภาพกิจกรรมชาว สสจ.นศ.

TO BE NUMBER ONE

bannertobe

ยุทธศาสตร์ชาติ

2020 06 11 14 58 15

Download เอกสารแนวทางฯและแบบฟอร์มการจัดทำคำของบลงทุนฯ ปี พ.ศ.2564

qrcode_4.png