ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ  Download

ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  Download

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวมและบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download เอกสาร

ร่างประกาศ

ตารางราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร ที่โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์  ตำบลหลักช้าง  อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร Dowload

ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน และเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

Download เอกสาร

เอกสารประกวดราคายูนิตทำฟันและเตียงผ่าตัด

รายละเอียดคุณลักษณะยูนิตทำฟัน

รายละเอียดคุณลักษณะเตียงผ่าตัด

ราคากลางยูนิตทำฟัน

ราคากลางเตียงผ่าตัดทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต

66008239 2365507906997892 2020048107152080896 o

TO BE NUMBER ONE

bannertobe

ยุทธศาสตร์ชาติ

2020 06 11 14 58 15

Download เอกสารแนวทางฯและแบบฟอร์มการจัดทำคำของบลงทุนฯ ปี พ.ศ.2564

qrcode_4.png

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"