ข่าวประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าวประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บ้านพักข้าราชการระดับ 5 - 6 ที่ทำการสาธารณสุขอำเภอช้างกลาง ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช   เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 ที่สำนักงานสาธารณสุขเฉลิมพระเกียรติ ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช  เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถยนต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 ที่สำนักงานสาธารณสุขเชียรใหญ่ ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช  เอกสารแนบ

เนื้อหาอื่นๆ...

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"