ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ สาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ สาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช

เอกสารแนบ

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ประสานงาน นายอธิกานต์  ทองแก้ว

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

 

ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สมทบ "กองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9" เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ยากจนและขาดแคลนได้รับโอกาสทางการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ BLU-O RHYTHM&BOWL ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร สามารถสมทบกองทุนฯ ได้โดยการจ่ายเช็คสั่งจ่ายในนามสภาสังคมสงเคราะห์ฯ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-2-75027-1 ชื่อบัญชี สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อท่านโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน ส่งไปที่โทรสาร 02-3547549-50 หรือ E-Mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02-3457533-37 ต่อ 604-607

ด่วนที่สุด......

 

 เรื่อง....ขอความร่วมมือมายังหน่วยงานของท่านในการจัดทำข้อมูลแผนคำขอการจัดตั้งและการปรับระดับศักยภาพ ของ หน่วยบริการสุขภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)   

Download เอกสาร

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 592 ตารางเมตร  โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ จำนวน 1 หลัง

Download เอกสารแนบ

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"