สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รายละเอียดตามประกาศนี้