สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ รายละเอียดตามประกาศที่แนบ