สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) รายละเอียดดังนี้

ประกาศ

แบบใบสมัคร