รายละเอียด VDO Conference
วันที่ 11 มกราคม 2564


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :เขตสุขภาพที่ 11
หัวข้อการประชุม :ประชุม EOC โควิด 19 ครั้งที่ 3
ประธานการประชุม :นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม MOC
วันที่ใช้งาน :11 มกราคม 2564
ช่วงเวลา :12:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :18
RoomNumber :##2011
E-Mail ผู้ประสานงาน : ,
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :อนุญาตเผยแพร่
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :อนุญาตเผยแพร่
หมายเหตุ:077284107 คุณไหม คุณโบว์
วันที่จอง :6 มกราคม 2564 เวลา 15:19:23 น.
ข้อมูลจาก : e-Conference (MOPH)