รายละเอียด VDO Conference
วันที่ 6 มกราคม 2564


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :เขตสุขภาพที่ 1
หัวข้อการประชุม :EOC COVID 19
ประธานการประชุม :ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม MOC
วันที่ใช้งาน :6 มกราคม 2564
ช่วงเวลา :12:00:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :20
RoomNumber :##1002
E-Mail ผู้ประสานงาน :mint45@hotmail.com ,
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :ไม่อนุญาตให้บันทึก
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หมายเหตุ:- ประชุมร่วมกันระหว่าง เชียงราย , เชียงใหม่, น่าน , แพร่ , พะเยา, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน, รพศ รพท ในเขตสุขภาพที่ 1
วันที่จอง :4 มกราคม 2564 เวลา 10:17:01 น.
ข้อมูลจาก : e-Conference (MOPH)