รายละเอียด VDO Conference
วันที่ 5 มกราคม 2564


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :ศูนย์อำนวยการป้องการและปราบปรามยาเสพติด
หัวข้อการประชุม :ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษฯ
ประธานการประชุม :นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม MOC
วันที่ใช้งาน :5 มกราคม 2564
ช่วงเวลา :13:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :10
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน : ,
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :ไม่อนุญาตให้บันทึก
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หมายเหตุ:ประชุมร่วมกับสำนักงานเขตสุขภาพทั้ง 12 เขต สอบถามรายละเอียด โทร 02-590-2422
วันที่จอง :5 มกราคม 2564 เวลา 11:52:56 น.
ข้อมูลจาก : e-Conference (MOPH)