รายละเอียด VDO Conference
วันที่ 4 มกราคม 2564


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :เขตสุขภาพที่ 11
หัวข้อการประชุม :ติดตามสถานการณ์ Covid-19 เขตสุขภาพที่ 11
ประธานการประชุม :นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม MOC
วันที่ใช้งาน :4 มกราคม 2564
ช่วงเวลา :11:00:00 น. - 12:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :18
RoomNumber :##2011
E-Mail ผู้ประสานงาน :c_ton_@hotmail.com ,
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :ไม่อนุญาตให้บันทึก
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หมายเหตุ:077284107
วันที่จอง :4 มกราคม 2564 เวลา 09:54:11 น.

Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
หัวข้อการประชุม :ชี้แจงการเตรียมระบบข้อมูลเพื่อรองรับการฉีดวัคซีนวิด 19 กับทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ
ประธานการประชุม :นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม2
วันที่ใช้งาน :4 มกราคม 2564
ช่วงเวลา :09:00:00 น. - 12:00:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :76
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน :spd.digitalhealth1@gmail.com ,
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :ไม่อนุญาตให้บันทึก
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หมายเหตุ:02 590 1206
วันที่จอง :18 มกราคม 2564 เวลา 16:40:04 น.
ข้อมูลจาก : e-Conference (MOPH)