พิมพ์
หมวด: ประกาศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ฮิต: 48387

 

รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี 

qof hdc healthkpi oppp2010 
QOF & PPA 2563 โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม V2.3 Health KPI  2563  OPPP 2010
1111  cockpitt nrtregister2  dataex
NHSO OPPP Cockpit 11  OPPP สปสช

DATA Exchange