รายการดำเนินการ ข้อสั่งการ D/W เอกสา

แบบรายงานสถานการณ์ วาตภัย อุทกภัย ดินถล่ม และคลื่นลมแรง  (03/01/2562)           

   

บันทึกข้อมูลเฝ้าระวังภาวะสุขภาพจิต ผู้ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์ พายุ ปาบึก รายสถานบริการ

   

แบบรายงานความเสียหายจากภัยพิบัติ พายุ ปาบึก    สำหรับเจ้าหน้าที่  สำหรับ อสม

   

แผนปฏิบัติการ โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (23/11/2561)

 

รายงาน โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (23/11/2561)

   
แบบสอบสวนการตายจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
   Click
แบบสำรวจจุดเสี่ยงช่วงเทศกาลสงกรานต์
   
แบบสำรวจด่านชุมชนช่วงเทศกาลสงกรานต์
   
แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ฉบับปรับปรุง ( ประชาชน ) 2561 ครั้งที่ ๑
   
แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ฉบับปรับปรุง ( ประชาชน ) 2561 ครั้งที่ ๒
   
แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ฉบับปรับปรุง ( นักเรียน ) 2561 ครั้งที่ ๑
   
แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ฉบับปรับปรุง ( นักเรียน ) 2561 ครั้งที่ ๒
   

  

 

กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต

66008239 2365507906997892 2020048107152080896 o

TO BE NUMBER ONE

bannertobe

Download เอกสารแนวทางฯและแบบฟอร์มการจัดทำคำของบลงทุนฯ ปี พ.ศ.2564

qrcode_4.png

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"