รายการดำเนินการ ข้อสั่งการ D/W เอกสา

แบบรายงานสถานการณ์ วาตภัย อุทกภัย ดินถล่ม และคลื่นลมแรง  (03/01/2562)           

   

บันทึกข้อมูลเฝ้าระวังภาวะสุขภาพจิต ผู้ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์ พายุ ปาบึก รายสถานบริการ

   

แบบรายงานความเสียหายจากภัยพิบัติ พายุ ปาบึก    สำหรับเจ้าหน้าที่  สำหรับ อสม

   

แผนปฏิบัติการ โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (23/11/2561)

 

รายงาน โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (23/11/2561)

   
แบบสอบสวนการตายจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
   Click
แบบสำรวจจุดเสี่ยงช่วงเทศกาลสงกรานต์
   
แบบสำรวจด่านชุมชนช่วงเทศกาลสงกรานต์
   
แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ฉบับปรับปรุง ( ประชาชน ) 2561 ครั้งที่ ๑
   
แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ฉบับปรับปรุง ( ประชาชน ) 2561 ครั้งที่ ๒
   
แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ฉบับปรับปรุง ( นักเรียน ) 2561 ครั้งที่ ๑
   
แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ฉบับปรับปรุง ( นักเรียน ) 2561 ครั้งที่ ๒
   

  

 

1 ต.ค. 61 นโยบายยกเลิกการใช้ถุงพลาสติก

bannermoph

TO BE NUMBER ONE

bannertobe

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"