บริการร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรม

กลุ่มงานนิติการ หรือ ทางโทรศัพท์หมายเลข 075-343409 ต่อ 228

บริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรม ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ การกระทำผิดวินัย การทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ โปรดส่ง เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม มายัง

 

กลุ่มงานนิติการ หรือ ทางโทรศัพท์หมายเลข 075-343409 ต่อ 422 หรือติดต่อ ด้วยตนเองได้ที่

งานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนเทวบุรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช หรือ

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1 ต.ค. 61 นโยบายยกเลิกการใช้ถุงพลาสติก

bannermoph

TO BE NUMBER ONE

bannertobe

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"