Overview Overview Search Search Up Up
Category: ก.ทรัพยากรบุคคล
Order Files by:
Default
 
Select all files:
Files:
zip.png ขอเชิญประชุม HOT
(3 votes)
Date 2559-11-02 File Size 216.24 KB Download 931 Download
zip.png ขอเปลี่ยนแปลงการประชุม HOT
(1 vote)
Date 2559-11-03 File Size 364.27 KB Download 753 Download
zip.png Government employees HOT
(2 votes)
Date 2559-11-14 File Size 3.38 MB Download 2,401 Download
zip.png แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด HOT
(1 vote)
Date 2559-11-29 File Size 418.31 KB Download 1,567 Download
zip.png แจ้งนายอำเภอและผู้อำนวยการรพชุมชน HOT
(2 votes)
Date 2559-11-29 File Size 420.6 KB Download 1,307 Download
zip.png ร่างโครงสร้างใหม่ รพช. HOT
(1 vote)
Date 2559-12-22 File Size 214.1 KB Download 1,040 Download
zip.png ประกาศผลพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา HOT
(3 votes)
Date 2560-01-26 File Size 2.65 MB Download 1,114 Download
zip.png ประกาศ รพ.ทุ่งใหญ่ HOT
(0 votes)
Date 2560-01-27 File Size 3 MB Download 512 Download
zip.png บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร HOT
(1 vote)
Date 2560-02-27 File Size 797.37 KB Download 442 Download
zip.png บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร HOT
(0 votes)
Date 2560-02-28 File Size 521.54 KB Download 1,049 Download

1 ต.ค. 61 นโยบายยกเลิกการใช้ถุงพลาสติก

bannermoph

TO BE NUMBER ONE

bannertobe

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"