ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวมและบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download เอกสาร

ร่างประกาศ

ตารางราคากลาง

1 ต.ค. 61 นโยบายยกเลิกการใช้ถุงพลาสติก

bannermoph

TO BE NUMBER ONE

bannertobe

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"